ES | CA | EN | DE
Patricia Casellas Traducciones
Download this theme

Traducció general

Em dedico personalment a fer les traduccions de l'alemany, l'anglès i el català al castellà. Per a la resta d'idiomes compto amb un equip de col·laboradors especialitzats en altres llengües. Perquè no és possible fer-ho tot bé, però sí trobar a qualcú que ho faci.

Product Image 1

Traducció tècnica

Manuals, instruccions d'ús, catàlegs de productes… La traducció tècnica exigeix un ús molt precís del llenguatge que no ha de deixar-se en mans no professionals. La qualitat d'un producte també s'expressa per mitjà dels documents que parlen d'ell.

Fullets, guies, recorreguts urbans, mapes… Ajudar el turista a saber més del lloc que està visitant és una tasca gratificant i enriquidora. L'ús de les paraules adequades és essencial per ajudar a captar els matisos de l'entorn i la cultura del lloc.

Traducció jurídica

Contractes, condicions de venda i lliurament, acords mercantils, resolucions… La meva experiència al sector i la meva llicenciatura en Dret posen al meu abast les eines necessàries per fer una feina precisa i professional sense deixar lloc a malentesos.

Revisió y correcció de textos

El procés de correcció i revisió té com a finalitat millorar la qualitat lingüística dels textos. Es tracta d'una tasca minuciosa que consisteix en la revisió de cada paraula, de la coherència gramatical de cada frase, de les convencions ortotipogràfiques utilitzades i, fins i tot, de la composició dels textos.

Redacció de textos

Parlar de la nostra marca o empresa no ha de ser necessàriament avorrit. És tan important saber què volem dir com dir-ho de la manera més atractiva i eficaç. Aposti pels textos de qualitat.